Wie moet een rookmelder plaatsen in een huurwoning?

image

Vanaf juli 2022 is het verplicht om een rookmelder in huis te plaatsen op elke verdieping. Dat betekent dat veel woningeigenaren een rookmelder zullen moeten plaatsen als ze die nog niet hebben. Maar wat betekent dat voor mensen die een huurwoning hebben? Moeten zij ook rookmelders plaatsen of moet de verhuurder dat doen?

Huurder is niet verantwoordelijk voor de rookmelder

Het antwoord op die vraag is simpel: de verhuurder is verantwoordelijk voor het ophangen van de rookmelders en niet de huurder. Voor de verhuurder geldt een zogenoemde zorgplicht. Dat betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor de rookmelder en niet de huurder. Het maakt overigens niet uit welke rookmelder de verhuurder zal ophangen. Hier is niets over bepaald in de nieuwe wet.

Wie vervangt de batterijen als deze op raken?

Het vervangen van de batterij zal de verhuurder moeten doen voor jou. Hoewel je hoopt dat dit pas over een aantal jaar hoeft te gebeuren, is het wel goed hiervan op de hoogte te zijn.  Voor rookmelders gelden momenteel de volgende regels:

  • Sinds 2002 geldt dat voor woningen die na 2003 zijn gebouwd al reeds een rookmelder moet zitten. Voor deze rookmelders geldt dat ze 230V gevoed moeten zijn. Dat betekent dat ze niet op een batterij werken.
  • In bestaande bouw, dus voor 2003 gebouwde woningen, volstaat een batterij. Wanneer de batterij van jouw rookmelder het begeeft, ben je als huurder alleen verantwoordelijk om dit te melden bij de verhuurder.

Waarom is een rookmelder zo belangrijk?

Rookmelders geven een geluidssignaal zodra deze rook detecteert. Je weet daarom sneller of er ergens brand in huis is waardoor je deze sneller blust en zo veel schade en leed kunt voorkomen. De rookmelder moet daarom ook op een goede plaats in huis worden aangebracht.

Te dicht bij de keuken kan ieder voedsel dat rook afgeeft al zorgen voor een hoop gepiep. In nieuwbouw zijn hier regels voor maar de wet van juli 2022 schrijft alleen voor dat iedere verdieping een rookmelder moet hebben.